Developed in conjunction with Ext-Joom.com

برنامه شمسه ویژه آموزش قرآن کریم.

144
+93
51

به گزارش روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما،شمسه برنامه آموزش قرآن کریم برای دانش جویان عام و مبتدی قرآن می باشد.
این برنامه در چهار رشته روخوانی و روانخوانی با حضور استاد یاری گل،مفاهیم استاد وکیل،تجوید استاد قره شیخ لو،حفظ استاد بحر العلوم می باشد.این برنامه در 147 قسمت 10 دقیقه ای در فاز اول می باشد،که در روزهای زوج روخوانی و روانخوانی و مفاهیم و در روزهای فرد تجوید و حفظ آموزش داده می شود.شایان ذکر است این برنامه از شنبه الی پنج شنبه ساعت 16:30 روی آنتن می رود

برنامه شمسه 4 اسفند ماه

برنامه شمسه 3 اسفند ماه

برنامه شمسه 2 اسفند ماه

برنامه شمسه 1 اسفند ماه

برنامه شمسه 30 بهمن ماه

برنامه شمسه 28 بهمن ماه

برنامه شمسه 27 بهمن ماه

برنامه شمسه 23 بهمن ماه

برنامه شمسه 21 بهمن ماه

برنامه شمسه 20 بهمن ماه

برنامه شمسه 18 بهمن ماه

برنامه شمسه 13 بهمن ماه

برنامه شمسه 12 بهمن ماه

برنامه شمسه 11 بهمن ماه

برنامه شمسه 7 بهمن ماه

برنامه شمسه 4 بهمن ماه

برنامه شمسه 3 بهمن ماه

برنامه شمسه 2 بهمن ماه

برنامه شمسه 30 دی ماه

برنامه شمسه 28 دی ماه

برنامه شمسه 27 دی ماه

برنامه شمسه 26 دی ماه

برنامه شمسه 25 دی ماه

برنامه شمسه 23 دی ماه

برنامه شمسه 22 دی ماه

برنامه شمسه 21 دی ماه

برنامه شمسه 20 دی ماه

برنامه شمسه 19 دی ماه

برنامه شمسه 18 دی ماه

برنامه شمسه 16 دی ماه

برنامه شمسه 15 دی ماه

برنامه شمسه 13 دی ماه

برنامه شمسه 12 دی ماه

برنامه شمسه 11 دی ماه

برنامه شمسه 9 دی ماه

برنامه شمسه 6 دی ماه

برنامه شمسه 5 دی ماه

برنامه شمسه 4 دی ماه

برنامه شمسه 2 دی ماه

برنامه شمسه 1 دی ماه

برنامه شمسه 30 آذر ماه

برنامه شمسه 29 آذر ماه

برنامه شمسه 28 آذر ماه

برنامه شمسه 25 آذر ماه

برنامه شمسه 22 آذر ماه

برنامه شمسه 21 آذر ماه

برنامه شمسه 20 آذر ماه

برنامه شمسه 17 آذر ماه

برنامه شمسه 16 آذر ماه

برنامه شمسه 14 آذر ماه

برنامه شمسه 13 آذر ماه

برنامه شمسه 11 آذر ماه

برنامه شمسه 10 آذر ماه

برنامه شمسه 4 آذر ماه

برنامه شمسه 1 آذر ماه

برنامه شمسه 30 آبان ماه

برنامه شمسه 27 آبان ماه

برنامه شمسه 26 آبان ماه

برنامه شمسه 25 آبان ماه

برنامه شمسه 24 آبان ماه

برنامه شمسه 23 آبان ماه

برنامه شمسه 22 آبان ماه

برنامه شمسه 20 آبان ماه

برنامه شمسه 19 آبان ماه

برنامه شمسه 18 آبان ماه

برنامه شمسه 17 آبان ماه

برنامه شمسه 16 آبان ماه

برنامه شمسه 13 آبان ماه

برنامه شمسه 12 آبان ماه

برنامه شمسه 11 آبان ماه

برنامه شمسه 10 آبان ماه

برنامه شمسه 9 آبان ماه

برنامه شمسه 8 آبان ماه

برنامه شمسه 7 آبان ماه

برنامه شمسه 6 آبان ماه

برنامه شمسه 5 آبان ماه

برنامه شمسه 4 آبان ماه

برنامه شمسه 2 آبان ماه

برنامه شمسه 1 آبان ماه

برنامه شمسه 30 مهر ماه

برنامه شمسه 29 مهر ماه

برنامه شمسه 28 مهر ماه

برنامه شمسه 27 مهر ماه

برنامه شمسه 25 مهر ماه

برنامه شمسه 24 مهر ماه

برنامه شمسه 18 مهر ماه

برنامه شمسه 17 مهر ماه

برنامه شمسه 15 مهر ماه

برنامه شمسه 13 مهر ماه

برنامه شمسه 12 مهر ماه

برنامه شمسه 11 مهر ماه

برنامه شمسه 10 مهر ماه

برنامه شمسه 8 مهر ماه

برنامه شمسه 7 مهر ماه

برنامه شمسه 6 مهر ماه

برنامه شمسه 5 مهر ماه

برنامه شمسه 4 مهر ماه

برنامه شمسه 3 مهر ماه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 پست الکترونیکی    QTV@irib.ir پیامک  300004444   پیامگیر  27868000

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شبکه قرآن می باشد