چهار شنبه 7 مرداد 1394
عید فطر سال 94 شبکه قرآن
شهادت امیرالمومنین سال 94 شبکه قرآن
لینک 1449


مدرس و رضاخان
مدرس و رضاخان
همان گونه که ترقّی و پیشرفت هر جامعه ای نیاز و بستگی کامل به منابع مادی و معنوی دارد.

زندگی و زمانه آیت‌الله شهید سید حسن مدرس
زندگی و زمانه آیت‌الله شهید سید حسن مدرس
آیت‌الله سید حسن مدرس از شخصیتهای بارز تاریخ معاصر ایران است

شكلات سیاسی
شكلات سیاسی
« مصدق»، نام آشنایی در تاریخ سیاسی معاصر ایران به شمار می‌آید.

17 شهریور 1357؛ یک نقطه عطف تعیین‌کننده
17 شهریور 1357؛ یک نقطه عطف تعیین‌کننده
از دیگر پیشنهادات مقدم به دولت شریف امامی و نیز شخص شاه، طرح حساب شده آزادی شماری از زندانیان سیاسی در مناسبتهای مختلف بود.

حضور بهائیان پس از کودتا28 مرداد( 1)
حضور بهائیان پس از کودتا28 مرداد( 1)
رضاخان شخصا به بهائیان اعتماد فراوان داشت.

کودتاى 28 مرداد: تقابل سنت و مدرنیته در حکومت
کودتاى 28 مرداد: تقابل سنت و مدرنیته در حکومت
در بخش نخست مقاله، به تصویرى از جنگ سرد در سال‏هاى بعد از جنگ جهانى اول و تغییراتى که در ایران و جهان اتفاق افتاد اشاره شده است.

روابط سیاسی ایران و انگلیس در تاریخ معاصر ایران (از دوره قاجار تا رضاخان)
روابط سیاسی ایران و انگلیس در تاریخ معاصر ایران (از دوره قاجار تا رضاخان)
ابتدا از سوی دولت انگلستان شخصی به نام "سرهار فورد جونز" در بهار 1224ق/ 1809م برای بار دوم به ایران آمد

ملاحظاتی بر تاریخ مُعاصر ایران
ملاحظاتی بر تاریخ مُعاصر ایران
محمد حسن خان سینکی (مجدالمللک)" اندیشه گری از دستگاه حاکم (80-1809/98- 1224): وی از وابستگان به دربار و دستگاه قاجار بود

ایران، بازیچه ی قدرت های بزرگ
ایران، بازیچه ی قدرت های بزرگ
تأثیر پیروزی برق آسای آلمان در جبهه ی فرانسه بر سیاست جهانی بسیار عمیق بود.

اشغال ایران و بحران غذایی جنگ دوم جهانی
اشغال ایران و بحران غذایی جنگ دوم جهانی
به زودی پس از اشغال نظامی ایران توسط متفقین کمبود مواد غذایی برای مردم هر روز محسوس تر شد.
تاریخ انتشار : 1392/06/25 نسخه چاپی


اصفهان،شهرمدارس (3)سلاطین قاجارنیزهمانند سایرسلسله های پس ازصفویه نتوانستند به حکومت و سلطنت خود نظیرسلسله ی مقتدر صفویه- جنبه های شرعی و مذهبی دهند
 

اصفهان،شهرمدارس (3)

متأسفانه پس ازسپری شدن دوران صفویه، دراثرعواملی همچون حمله ی افغان ها، جنگ های پی درپی،ضعف بنیه ی اقتصادی و عواملی ازاین دست،شکوه و عظمت این مدارس به پایان رسید و بسیاری ازآن ها ویران شدند.با وجود بهبود اوضاع در دوره ی کریم خان،بازاحداث این سلسله اماکن، به دلیل عواملی متعدد به گونه ی پیشین میسر نگردید.
سلاطین قاجارنیزهمانند سایرسلسله های پس ازصفویه نتوانستند به حکومت و سلطنت خود نظیرسلسله ی مقتدر صفویه- جنبه های شرعی و مذهبی دهند و با وجود آن که با گروهی ازعلما رابطه برقرار کردند و ضمن تظاهربه دین داری، هزینه هایی نیزصرف پرداخت مستمری و احداث و احیای تعدادی ازبناهای مذهبی نمودند، هیچ گاه به این موفقیت دست نیافتند تا نظر موافق بیش ترعلما را جلب نمایند و به حرکت خود جنبه ای مذهبی بدهند.مدارس دینی نیزازرونق دوره ی صفویه برخوردار نبودند.(سلطان زاده،1364،صص، 259 و 260)محمد مهدی اصفهانی در کتاب «نصف جهان فی تعریف اصفهان» ضمن شرح وضع مدارس اصفهان اشاره می کند که تعدادی ازمدارس،کم ترازگنجایش خود طلبه داشته اند و برخی هم ازطلبه خالی بوده اند.وی درادامه ی توضیحات خود می گوید:«دیگران مدارس بسیاری در زمان صفویه ساخته بوده اند که بعضی ازآن ها بسیارعالی و وسیع و الحال آن ها‏خراب و بعضی درشرف خرابی می باشد و چندین مدرسه ی دیگر،درمحلات واقع و اکثراً از طلبه ی علم خالی و قابل ذکری نیستند.( الاصفهانی1368 ‏، ص:73)
‏با این حال، با وجود تمامی مشکلات و نا به سامانی ها،گرچه سال ها این شهر از بناهای آموزشی و مذهبی جدید و درخور تهی گشت،با همت بزرگ مردانی ازاین دیار،بناهایی بسیار عظیم ساخته شد.

اصفهان،شهرمدارس (3)

اصفهان،شهرمدارس (3)
‏پاره ای ازاین مدارس عبارت اند از:
1-‏مدرسه ی صدر بازار یا صدریه.
2- مدرسه ی صدر چهارباغ خواجو یا امین الدوله.
3- ‏مدرسه ی صدر پاقلعه یا سیدالعراقین.
4- مسجد/مدرسه ی سید.
5- مسجد و مدرسه ی رکن الملک.
6- مسجد/ مدرسه ی رحیم خان.
7-‏ مدرسه ی میرزا - مهدی یا بابا حسن

اصفهان،شهرمدارس (3)
‏نتیجه گیری
‏متأسفانه با شروع روابط ایران و اروپا - که اززمان صفویه آغاز گردید و دردوران قاجاریه تشدید شد-ازیک سو و ایجاد مدارس به سبک نوین ازدیگر سو،مجدداً روند تعلیم و تعلم دچاردگرگونی های فراوان گشت.مکتب خانه ها و مدرسه های قدیمی همچنان دردوران قاجاریه به حیات خود ادامه دادند،لیکن هم زمان، ظهور مواردی همچون اعزام دانشجو به خارج تحت عنوان «کاروان معرفت» توسط عباس میرزا (ولیعهد و نایب السلطنه ی دومین پادشاه قاجار)، ایجاد مدرسه ی مسیونری در پایتخت و چند شهردیگرو تاسیس مدارس مربوط به اقلیت های دینی،دو نظام متفاوت آموزشی را در مقابل هم قرار داد. بدین ترتیب،پس ازچندی،این نهادها تحت لوای حکومت درآمدند و اندیشه ی دولتی شدن نهاد آموزش و پرورش تبلور یافت. بدین ترتیب مدارس دینی، بیش ازپیش مهجور شدند و بسیاری از آن ها به صورت متروکه درآمدند یا تغییرکاربری یافتند؛ به گونه ا‏ی که امروزه تنها پاره ای از بناهای آموزشی متعلق به ادوارمختلف تاریخی در شهر اصفهان برجای مانده اند.
‏در کمال تاسف با وجود آن که در اکثر این بناهای باقی مانده،فعالیت های علمی رواج دارد، لیکن استفاده ازاین فضاها، به گونه ای صحیح و درخورمعماری عظیم آن ها، صورت نمی پذیرد و بدین ترتیب استحکام و زیبایی بنا، رو به اضمحلال می نهد. حتی در اغلب موارد،مرمت این گونه بناها نیز به سبکی نامطلوب انجام می گیرد. به امید آن که با نظارت بیش تر مسؤولان بتوان این تعداد اندک ‏باقی مانده را ‏محافظت نمود.

اصفهان،شهرمدارس (3)

پی نوشت ها :
 

‏*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان اصفهان.برچسب هاتاریخ, تاریخ ایران, مدارس
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما: