ثبت نام در پویش ملی حفظ جزء سی قرآن کریم؛

بشارت 1452


به منظور ایجاد ارتباط دوسویه و موثر با مخاطبان و بهره مندی اعضای باشگاه مخاطبان بشارت از امتیازات آن، لطفاً با دقت نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام کنید.
*
*

*با هدف سهولت ثبت نام، ورود اطلاعات گزینه های ستاره دار لازم و کافی است و دسترسی به اطلاعات اعضای باشگاه مخاطبان از همین طریق میسر خواهد بود.


300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی