محمد طوخی

استاد «طوخی» در مورد فعاليت‌هايشان در مصر گفت: من در مصر قاری قرآن كريم و مداح حضرت رسول (ص) هستم ضمن اينكه به قرائت قرآن در قاهره و در مسجد «سيدی السلطان ابن العلاء» كه نسب آن به امام حسين (ع) می‌رسد اشتغال دارم. وی درباره علاقه جوانان به امور قرآنی گفت: جوانان امروز استعددهای درخشانی در زمينه قرائت دارند و در بين آنها صداهای بسيار زيبايی وجود دارد. اين جوانان بايد از طرف دولت‌ها مورد تشويق و حمايت قرار گيرند
محمد طوخیقاریان مصری یک شنبه 26 فروردین 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی