رسول الله

در ویدئوی زیر ابتهال زیبای «رسول الله» با نوای سید کریم موسوی کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
ابتهالتلاوت و نغمات دینی دو شنبه 28 آبان 1397 ادامه...

برگزیده

در ویدئوی زیر ابتهال زیبای «برگزیده» با نوای سید کریم موسوی کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
ابتهال سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

هوالحبیب

در ویدئو زیر ابتهال زیبای «هوالحبیب» با نوای زیبای حسن خانچی کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
ابتهال دو شنبه 10 اردیبهشت 1397 ادامه...

امام رضا (ع)

در ویدئو زیر قطعه زیبای «امام رضا (ع)» با نوای سید کریم موسوی تقدیم می گردد.
چند رسانه ایابتهالبرنامه هاتلاوت و نغمات دینی دو شنبه 14 آبان 1397 ادامه...

حب الحسین (ع)

در ویدئو زیر ابتهال زیبای «حب الحسین (ع)» با نوای حسن خانچی تقدیم می گردد.
ابتهالچند رسانه ایفیلم یک شنبه 6 آبان 1397 ادامه...

رسول الله

ابتهال زیبای «رسول الله» با نوای زیبای سید کریم موسوی
ابتهال چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397 ادامه...

ام ابیها

ابتهال زیبای «ام ابیها» با نوای زیبای سید کریم موسوی
ابتهال چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397 ادامه...

ندای یا خدا

ابتهال زیبای «ندای یا خدا» با نوای زیبای سید کریم موسوی
ابتهال چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397 ادامه...

مناجات

ابتهال زیبای «مناجات» با نوای دلنشین سید محمدرضا محمدی
ابتهال دو شنبه 10 اردیبهشت 1397 ادامه...

مولای من

ابتهال زیبای «مولای من» با نوای زیبای شاهین خزلی
ابتهال دو شنبه 10 اردیبهشت 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد