قله خلقت

ابتهال زیبای «قله خلقت» با نوای دلنشین سید کریم موسوی
ابتهال سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

الهی

ابتهال زیبای «الهی» با نوای دلنشین سید کریم موسوی
ابتهال سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

انتظار

ابتهال زیبای «انتظار» با نوای دلنشین سید رضا محمدی
ابتهال سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

فرزند زهرا (س)

ابتهال زیبای «فرزند زهرا(س)» با نوای دلنشین محمد علی دهدشتی
ابتهال سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

فراق تو

ابتهال زیبای «فراق تو» با نوای دلنشین محسن یاراحمدی
ابتهال سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

برگزیده

در ویدئوی زیر ابتهال زیبای «برگزیده» با نوای سید کریم موسوی کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
ابتهال سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

اقرار

ابتهال زیبای «اقرار» با نوای زیبای سید کریم موسوی
ابتهال سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ادامه...

بار الهی

ابتهال زیبای «بار الهی» با نوای دلنشین حسن خانچی
ابتهال یک شنبه 2 اردیبهشت 1397 ادامه...

آل محمد (ص)

ابتهال زیبای «آل محمد(ص)» با نوای محمد علی دهدشتی
ابتهال یک شنبه 2 اردیبهشت 1397 ادامه...

آفرینش

ابتهال زیبای آفرینش با نوای سید کریم موسوی
ابتهال یک شنبه 2 اردیبهشت 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی