یادخدا 18 بهمن

قواعد قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عظیمی
یاد خدابرنامه ها سه شنبه 23 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا17 بهمن

روزی حلال با حضور حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی
یاد خدابرنامه ها چهارشنبه 17 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا 16 بهمن

ولایت در قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید علا الدین اصطهباناتی
یاد خدابرنامه ها سه شنبه 16 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا 15 بهمن

معاد در قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین اسکندری
یاد خدابرنامه ها دوشنبه 15 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا 10 بهمن

روزی حلال با حضور حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی
یاد خدابرنامه ها چهارشنبه 10 بهمن 1397 ادامه...

یاد خدا 9 بهمن

ولایت در قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید علا الدین اصطهبانی
یاد خدابرنامه ها سه شنبه 9 بهمن 1397 ادامه...

یاد خدا 8 بهمن

معاد در قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین اسکندری
یاد خدابرنامه ها دوشنبه 8 بهمن 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی

کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد