یادخدا 7 بهمن

صحیفه سجادیه و سبک زندگی با حضور آیت الله تحریری
یاد خدابرنامه ها یک شنبه 7 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا 6 بهمن

تهذیب نفس با حضور حجت الاسلام و المسلمین رحیم توکل
یاد خدابرنامه ها شنبه 6 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا 3 بهمن

روزی حلال با حضور حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی
یاد خدابرنامه ها چهارشنبه 3 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا 2 بهمن

تفسیر موضوعی قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید علا الدین اصطهباناتی
یاد خدابرنامه ها سه شنبه 2 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا 1 بهمن

معاد در قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین اسکندری
یاد خدابرنامه ها دوشنبه 1 بهمن 1397 ادامه...

یادخدا 30 دی

صحیفه سجادیه و سبک زندگی با حضور آیت الله تحریری
یاد خدابرنامه ها یک شنبه 30 دی 1397 ادامه...

یادخدا 29 دی

تهذیب نفس با حضور حجت الاسلام و المسلمین رحیم توکل
یاد خدابرنامه ها شنبه 29 دی 1397 ادامه...

یادخدا 27 دی

قواعد قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عظیمی
یاد خدابرنامه ها شنبه 29 دی 1397 ادامه...

یادخدا 26 دی

روزی حلال با حضور حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی
یاد خدابرنامه ها چهارشنبه 26 دی 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی

کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد