فرهنگ تلاوت

این برنامه را جمعه ها ساعت 21 در شبکه قرآن و معارف سیما ببینید
فرهنگ تلاوتتلاوت و نغمات دینی شنبه 6 مرداد 1397 ادامه...

فرهنگ تلاوت 16 فروردین

این برنامه با هدف ارتقا و اشاعه فرهنگ تلاوت در میان عموم جامعه و با شکلی متفاوت و متنوع به روی آنتن می رود.
فرهنگ تلاوتبرنامه ها یک شنبه 18 فروردین 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی

کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد