نغمه عشاق 24 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها پنج شنبه 25 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 23 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها چهارشنبه 24 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشق 22 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها سه شنبه 23 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 21 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها دوشنبه 22 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 20 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق هر شب در ایام اربعین ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها یک شنبه 21 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 4 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 6 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 28 شهریور 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 30 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 21 شهریور 98

ویژه برنامه نغمه عشاق دهه محرم از ساعت 18 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 23 شهریور 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی