تاریخ انتشار: سه شنبه 18 تیر 1398
تعداد بازدید: 51642

اسامی برندگان «انس با قرآن کریم 1453»

اسامی برندگان مسابقه روزانه «انس با قرآن کریم 1453» را می توانید هر روز در این صفحه مشاهده کنید.

اسامی برندگان مسابقه «انس با قرآن کریم 1453»

****************************

چهارشنبه 6 شهریورماه ۱۳۹۸

1 . عفت حيدرى دستنائى از چهارمحال و بختیاری - پیامک

2 . مرتضی زمانی از اصفهان - پیامک

3 .امین حاجیان باغی از مشهد - سایت

********

سه شنبه 5 شهریورماه ۱۳۹۸

1 . فاطمه شیردژم از شیراز - پیامک

2 . نسرین گوی بر از تهران - سایت

3 . 181***09186 - سایت

********

سه شنبه 5 شهریورماه ۱۳۹۸

1 . فاطمه شیردژم از شیراز - پیامک

2 . نسرین گوی بر از تهران - سایت

3 . 181***09186 - سایت

********

دوشنبه 4 شهریورماه ۱۳۹۸

1 . آسیه رنجبری از هرمزگان - پیامک

2 . مصطفی درویش زاده از گلستان - سایت

3 . 093***09138 - پیامک

********

یکشنبه 3 شهریورماه ۱۳۹۸

1 . محسن شهریاری مرال لو از تهران - پیامک

2 . محمدرضا محمدی از تهران - سایت

3 . عظیمه مظفری از شیراز - سایت

********

شنبه 2 شهریورماه ۱۳۹۸

1 . محمد عطیه زاده از خوزستان - پیامک

2 . زهرا رحیمی جهرمی از اصفهان - پیامک

3 . همت بهداروندی از خوزستان - سایت

********

پنجشنبه 31 مردادماه ۱۳۹۸

1 . نقره فلاحی از لرستان - پیامک

2 . نگین جمشیدی از ایلام - سایت

3 . علیرضا حسینی از تهران - پیامک

********

چهارشنبه 30 مردادماه ۱۳۹۸

1 . مریم نمکی خلجان از تبریز - پیامک

2 . عبدالکریم عبداصمد کرد از سیستان و بلوچستان - پیامک

3 . علیرضا حسینی از اردبیل - سایت

********

دوشنبه 28 مردادماه ۱۳۹۸

1 . معصومه یموتی از تهران - پیامک

2 . باقر قره قاشلو از اردبیل - پیامک

3 . 822***09915 - سایت

********

یکشنبه 27 مردادماه ۱۳۹۸

1 . زهرا رفعیی از تهران - پیامک

2 . ربابه تقی زاده زکی از تهران - پیامک

3 . 490***09139 - سایت

********

شنبه 26 مردادماه ۱۳۹۸

1 . یوسف راضی عولیایی از ارومیه - پیامک

2 . شهره رضایی از شیراز - سایت

3 . 791***09368 - سایت

********

پنجشنبه 24 مردادماه ۱۳۹۸

1 . محمد زارعی حصارمسکن از تهران - پیامک

2 . 629***09191 - پیامک

3 . 094***09119 - سایت

********

پنجشنبه 24 مردادماه ۱۳۹۸

1 . محمد زارعی حصارمسکن از تهران - پیامک

2 . 629***09191 - پیامک

3 . 094***09119 - سایت

********

چهارشنبه 23 مردادماه ۱۳۹۸

1 . هنگامه کمال الدینی از گیلان - پیامک

2 . سامان صلواتی از خوزستان - پیامک

3 . 094***09119 - سایت

********

سه شنبه 22 مردادماه ۱۳۹۸

1 . محمد غلامی زاهدی از گیلان - پیامک

2 . حسین معظمی نژاد از خوزستان - پیامک

3 . علی رحیمی از تهران - سایت

********

یکشنبه 20 مردادماه ۱۳۹۸

1 . محمدابراهیم خلیلی كلاكی از مازندران - پیامک

2 . مرضیه میرحسینی چاهوکی از یزد - سایت

3 . 969***09139 - پیامک

********

شنبه 19 مردادماه ۱۳۹۸

1 . شهلا نورزاده یزدی از هرمزگان - پیامک

2 . فاطمه بزرگمهر از سمنان - پیامک

3 . 735***09167 - سایت

********

پنجشنبه 17 مردادماه ۱۳۹۸

1 . محمد حبیبی نصيرآباد از اردبیل - سایت

2 . 672***09159 - پیامک

3 . 857***09151 - پیامک

********

چهارشنبه 16 مردادماه ۱۳۹۸

1 . مهرداد عطایی نژاد از تهران - سایت

2 . 235***09913 - پیامک

3 . 197***09904 - پیامک

********

سه شنبه 15 مردادماه ۱۳۹۸

1 . زهرا توکلی آقچه نلو از فارس - پیامک

2 . محمدرضا محمدی از تهران - سایت

3 . 595***09179 - پیامک

********

دوشنبه 14 مردادماه ۱۳۹۸

1 . محمد قهرمانی از فارس - پیامک

2 . سامان دلفان از اصفهان - سایت

3 . مهین اَشتری از زنجان - پیامک

********

یکشنبه 13 مردادماه ۱۳۹۸

1 . امیرعباس کیانی از مازندران - پیامک

2 . بهزاد خزایی از تهران - پیامک

3 . 46***0916545 - سایت

********

شنبه 12 مردادماه ۱۳۹۸

1 . زهرا چمانه از خراسان رضوی - سایت

2 . علی بلاغی اینانلو از اصفهان - پیامک

3 . 14***092294 - سایت

********

پنجشنبه 10 مردادماه ۱۳۹۸

1 . محسن  پور خوش سفر از کرمان - سایت

2 . عطیه آسمانی از گلستان - پیامک

3 . 044***91080 - پیامک

********

چهار شنبه 9 مردادماه ۱۳۹۸

1 . علی عطایی نژاد از تهران - پیامک

2 . مهدی لطفی از تهران - سایت

3 . 525***092230 - سایت

********

سه شنبه 8 مردادماه ۱۳۹۸

1 . فریبا امامی از چهارمحال و بختیاری - پیامک

2 . سیدجواد میرسالاری از کهگیلویه و بویراحمد - سایت

3 . علی یار مختاری از فارس - پیامک

********

دوشنبه 7 مردادماه ۱۳۹۸

1 . کبری چیزفهم دانشمندیان از فارس - سایت

2 . مهدی لطفی از مشهد - پیامک

3 . رحیم مجتهدیان بالادزایی از مازندران - پیامک

********

یکشنبه 6 مردادماه ۱۳۹۸

1 . زهرا تدین از هرمزگان - پیامک

2 . مریم قلاوند از لرستان - پیامک

3 . ابراهیم بهروزه از قم - سایت

********

شنبه 5 مردادماه ۱۳۹۸

1 . سعیده محمودی از البرز - پیامک

2 . رامتین سلطانی از اردبیل - سایت

3 . 05***099039 - پیامک

********

پنجشنبه 3 مردادماه ۱۳۹۸

1 . سیدجلال شکری از زنجان - پیامک

2 . امین شاه قلیان قهفرخی از چهارمحال و بختیاری - پیامک

3 . سعید احترامی از خوزستان - سایت

********

چهارشنبه 2 مردادماه ۱۳۹۸

1 . محترم شیری از تهران - سایت

2 . فاطمه گدازگران از قزوین - سایت

3 . مهدی رضایی از مشهد - پیامک

********

سه شنبه 1 مردادماه ۱۳۹۸

1 . کبری جواهر از فارس - سایت

2 . محمدمهدی باقری از قزوین - پیامک

3 . محمد حیدری از بوشهر - پیامک

********

دوشنبه 31 تیرماه ۱۳۹۸

1 . محمدرضا چرخیان از همدان - سایت

2 . مصطفی شاکرمی از قم - پیامک

3 . علی نجفی از قزوین - پیامک

********

یکشنبه 30 تیرماه ۱۳۹۸

1 . زهرا کلکوتی از استان مرکزی - پیامک

2 . فاطمه سنگ تراش قمی از تهران - پیامک

3 . رضا علیزاده از خراسان رضوی - سایت

********

شنبه 29 تیرماه ۱۳۹۸

1 . قمرالسادات میرحسینی از تهران - سایت

2 . علیرضا پرورده از تهران - پیامک

3 . حبیب الله سالمی از هرمزگان - پیامک

********

پنج شنبه 27 تیرماه ۱۳۹۸

1 . حدیث مرتضوی از گیلان - پیامک

2 . محدثه نعمتی نژاد از خراسان رضوی - پیامک

3 . مجید غلامی از تهران - سایت

********

چهارشنبه 26 تیرماه ۱۳۹۸

1 . سید محمد نژاد حسینی از خوزستان - پیامک

2 . فهیمه شریف آبادی باقری از یزد - سایت

3 . محمود جهاندار لاشکی از مازندران - پیامک

********

سه شنبه 25 تیرماه ۱۳۹۸

1 . حسین نجفی از آذربایجان شرقی - سایت

2 . محسن رحمتی از استان مرکزی - سایت

3 . مریم خان احمدی از اصفهان - پیامک

********

دوشنبه 24 تیرماه ۱۳۹۸

1 . اعظم زارع بیدکی از یزد - سایت

2 . علی جمعه پور از تهران - پیامک

3 . مسلم آزاد از خراسان رضوی - پیامک

********

یکشنبه 23 تیرماه ۱۳۹۸

1 . رضا شیخ زاده بهابادی از یزد - پیامک

2 . مجید امیرشاهی - سایت

3 . 36***090569 - پیامک

********

شنبه 22 تیرماه ۱۳۹۸

1 . رضا احمدیان از اصفهان - پیامک

2 . علی رفیع پور از لرستان - پیامک

3 . 85***093061 - پیامک

********

پنجشنبه 20 تیرماه ۱۳۹۸

1 . همایون گازرانی از تهران - سایت

2 . 30***091321 - سایت

3 . ملیحه سادات مداح از خراسان رضوی - پیامک

********

چهارشنبه 19 تیرماه ۱۳۹۸

1 . سیدعلی احمدی از اردبیل - پیامک

2 . امین راهوار از تهران - پیامک

3 . اکرم بابایی از قزوین - پیامک

********

سه‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸

1 . اسماعیل لشگری از تهران - پیامک

2 . فرزانه شهدادی از هرمزگان - پیامک

3 . ۰۷۶***۰۹۲۱۴

********

دوشنبه 17 تیر 1398

1 . طاهره کنانی هرندی از تهران - پیامک

2 . فرزانه ماسپی از ایلام - پیامک

3 . زینب بنی تمیمی از خوزستان - سایت

**********

یکشنبه 16 تیر 1398

1 . شیما عسگری از اصفهان - پیامک

2 . عليرضا برزوئی از خراسان رضوی - پیامک

3 . علی رستمی از کرمانشاه - سایت

**********

شنبه 15 تیر 1398

1 . 55***093590 - پیامک

2 . عبدالله حاتمی از چهارمحال و بختیاری - پیامک

3 . 13***091329 - پیامک

**********

پنج شنبه 13 تیر 1398

1 . ابراهیم الغلام از مازندران - پیامک

2 . 31***091227 - پیامک

3 . 69***093747 - پیامک

**********

چهارشنبه 12 تیر 1398

1 . سودابه کلهر از تهران - پیامک

2 . یونس ناصری از تهران - سایت

3 . 04***091376 - پیامک

**********

سه شنبه 11 تیر 1398

1 . عالیه خسروی از خراسان رضوی - پیامک

2 . حسین معین عظیمی از کرمان - پیامک

3 . امیر حسنی از کرمانشاه - پیامک

**********

دوشنبه 10 تیر 1398

1 . آصف شمس حاجي زاده از مازندران - سایت

2 . محمد حسن جراحی از خراسان رضوی - پیامک

3 . نیره یوسفیان پور از سیستان و بلوچستان - پیامک

**********

یکشنبه 9 تیر 1398

1 . نرگس صداقتی از خراسان رضوی - پیامک

2 . 85***093667 - سایت

3 . فاطمه مبرهن قاسم آبادی از گیلان - پیامک

**********

پنج شنبه 6 تیر 1398

1 . مسعود شبتار نیاز از هرمزگان - سایت

2 . مهدی قلعه خانی از کرمان - پیامک

3 . زهره علی محمدی از مرکزی - پیامک

**********

چهارشنبه 5 تیر 1398

1 . سعید کرمی سغی از خراسان رضوی - سایت

2 . 08***091894 - پیامک

3 . محمد عربی از مرکزی - سایت

**********

سه شنبه 4 تیر 1398

1 . فاطمه زارعی باروق از آذربایجان شرقی - پیامک

2 . محمدعلی وکیلی از فارس - پیامک

3 . امین غلامی از خوزستان - پیامک

**********

دوشنبه 3 تیر 1398

1 . زینب مروانی از خوزستان - سایت

2 . گلی کامرانی از کرج - پیامک

3 . معصومه نصرالهی از تهران - سایت

**********

یکشنبه 2 تیر 1398

1. 367***091870 - سایت

2 . فاطمه درویش زاده از گلستان - سایت

3 . زهرا گلستان فر از سیستان و بلوچستان - سایت

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی