تاریخ انتشار: یک شنبه 20 مرداد 1398
تعداد بازدید: 3149

اسامی برندگان مسابقه پیامکی برنامه "حریم امن"

شرکت‌کنندگان در مسابقه پیامکی برنامه "حریم امن" می‌توانند روزانه اسامی برندگان را در این صفحه مشاهده کنند.

اسامی برندگان مسابقه شماره هشت

91650###47 - خانم زینب بنی تمیمی از اهواز - کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

091465###13 - محصولات فرهنگی و متبرک
091550###23 - محصولات فرهنگی و متبرک
093376###29 - محصولات فرهنگی و متبرک
093632###17 - محصولات فرهنگی و متبرک
091256###36 - محصولات فرهنگی و متبرک
091328###74 - محصولات فرهنگی و متبرک
091264###29 - محصولات فرهنگی و متبرک
090132###34 - محصولات فرهنگی و متبرک
091241###10 - محصولات فرهنگی و متبرک
091175###85 - محصولات فرهنگی و متبرک
091369###46 - محصولات فرهنگی و متبرک
091170###07 - محصولات فرهنگی و متبرک

*******

اسامی برندگان مسابقه شماره هفت

93825###54 - سمیه گل پرور از اردبیل - کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

91601###91 - محصولات فرهنگی و متبرک
91050###07 - محصولات فرهنگی و متبرک
91031###22 - محصولات فرهنگی و متبرک
91273###16 - محصولات فرهنگی و متبرک
91571###35 - محصولات فرهنگی و متبرک
91589###11 - محصولات فرهنگی و متبرک
91011###86 - محصولات فرهنگی و متبرک
91436###22 - محصولات فرهنگی و متبرک
99030###44 - محصولات فرهنگی و متبرک
91237###66 - محصولات فرهنگی و متبرک
91581###21 - محصولات فرهنگی و متبرک
91496###05 - محصولات فرهنگی و متبرک

*******

اسامی برندگان مسابقه شماره شش

1. 91319###45 - عاطفه ایران منش از کرمان - کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

2. 90267###18 - محصولات فرهنگی و متبرک
3. 91453###71 - محصولات فرهنگی و متبرک
4. 93853###98 - محصولات فرهنگی و متبرک
5. 91965###78 - محصولات فرهنگی و متبرک
6. 91597###45 - محصولات فرهنگی و متبرک
7. 91409###32 - محصولات فرهنگی و متبرک
8. 93769###30 - محصولات فرهنگی و متبرک
9. 99057###00 - محصولات فرهنگی و متبرک
10. 92107###21 - محصولات فرهنگی و متبرک
11. 92271###08 - محصولات فرهنگی و متبرک
12. 93376###49 - محصولات فرهنگی و متبرک
13. 91490###48 - محصولات فرهنگی و متبرک

*******

اسامی برندگان مسابقه شماره پنج

۱.  ۰۹۱۹۷۵###۸۸ - محمد حسن آوایی از تهران - کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
۲. ۰۹۱۵۸۴###۳۵ - محصولات فرهنگی و متبرک
۳. ۰۹۱۳۷۸###۰۵ - محصولات فرهنگی و متبرک
۴. ۰۹۰۲۸۰###۸۲ - محصولات فرهنگی و متبرک
۵. ۰۹۱۳۳۰###۶۶ - محصولات فرهنگی و متبرک
۶. ۰۹۲۱۱۲###۰۶ - محصولات فرهنگی و متبرک
۷. ۰۹۳۹۳۵###۱۶ - محصولات فرهنگی و متبرک
۸. ۰۹۳۷۱۵###۵۱ - محصولات فرهنگی و متبرک
۹. ۰۹۱۷۸۳###۴۵ - محصولات فرهنگی و متبرک
۱۰. ۰۹۱۸۳۴###۷۲ - محصولات فرهنگی و متبرک
۱۱. ۰۹۱۸۰۶###۲۱ - محصولات فرهنگی و متبرک
۱۲. ۰۹۳۸۳۴###۴۲ - محصولات فرهنگی و متبرک
۱۳. ۰۹۳۷۲۹###۴۸ - محصولات فرهنگی و متبرک

*******

اسامی برندگان مسابقه شماره چهار

1.  091434###93 - مهین حسینی اختلا از ارومیه - کمک هزینه سفر به مشهد

2.  91227###66 - محصولات فرهنگی و متبرک  

3.  93506###35 - محصولات فرهنگی و متبرک

4.  90139###63 - محصولات فرهنگی و متبرک

5.  93071###63 - محصولات فرهنگی و متبرک 

6.  91408###50 - محصولات فرهنگی و متبرک

7.  93354###72 - محصولات فرهنگی و متبرک

8.  91253###90 - محصولات فرهنگی و متبرک 

9.  93846###48 - محصولات فرهنگی و متبرک

10.  93667###05 - محصولات فرهنگی و متبرک

11.  93926###66 - محصولات فرهنگی و متبرک 

12.  90325###94 - محصولات فرهنگی و متبرک

13.  93767###34 - محصولات فرهنگی و متبرک

*******

اسامی برندگان مسابقه شماره سه

1. 93319###09 - زلیخا مردای از کردستان - کمک هزینه سفر به مشهد

2. 91251###34 - محصولات فرهنگی و متبرک

3. 90171###21 - محصولات فرهنگی و متبرک

4. 93682###38 - محصولات فرهنگی و متبرک

5. 91404###21 - محصولات فرهنگی و متبرک

6. 92109###61 - محصولات فرهنگی و متبرک

7. 9370###09 - محصولات فرهنگی و متبرک

8. 91599###23 - محصولات فرهنگی و متبرک

9. 91705###11 - محصولات فرهنگی و متبرک

10. 92220###11 - محصولات فرهنگی و متبرک

11. 91482###76 - محصولات فرهنگی و متبرک

12. 93723###27 - محصولات فرهنگی و متبرک

13. 91489###54 - محصولات فرهنگی و متبرک

*******

اسامی برندگان مسابقه شماره دو

۱. 93689###18 خانم زهره سالاری از مشهد - کمک هزینه سفر به مشهد
۲. 91595###37 - محصولات فرهنگی و متبرک
۳. 91325###73 - محصولات فرهنگی و متبرک
۴. 91731###72 - محصولات فرهنگی و متبرک
۵. 91014###60 - محصولات فرهنگی و متبرک
۶. 91310###79 - محصولات فرهنگی و متبرک
۷. 91429###71 - محصولات فرهنگی و متبرک
۸. 92252###83 - محصولات فرهنگی و متبرک
۹. 92228###92 - محصولات فرهنگی و متبرک
۱۰. 91070###60 - محصولات فرهنگی و متبرک
۱۱. 91404###08 - محصولات فرهنگی و تبرک
۱۲. 93612###61 - محصولات فرهنگی و متبرک
۱۳. 93085###46 - محصولات فرهنگی و متبرک

*******

اسامی برندگان مسابقه شماره یک

1. 99138###57 پدرام خالقی از کرمان - کمک هزینه سفر به مشهد

2. 91962###19 - محصولات فرهنگی و متبرک  

3. 93612###33 علیرضا حسینی از مشهد - محصولات فرهنگی و متبرک

4. 90373###22 - محصولات فرهنگی و متبرک

5. 91090###60 اکرم حاتمی از تهران - محصولات فرهنگی و متبرک

6. 93649###30 - محصولات فرهنگی و متبرک 

7. 91966###24 فاطمه یکتاپرست از سمنان - محصولات فرهنگی و متبرک 

8. 91583###81 مهدی جاودان از مشهد - محصولات فرهنگی و متبرک  

9. 91320###98 اصغر اسکندری از اصفهان - محصولات فرهنگی و متبرک 

10. 90310###81 - محصولات فرهنگی و متبرک

11. 91191###40 مینا پورابراهیمی عمرانی از آمل - محصولات فرهنگی و متبرک 

12. 91275###57 بهروز صادقی مال امیری از قم - محصولات فرهنگی و متبرک

13. 93967###17 - محصولات فرهنگی و متبرک

دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی