تاریخ انتشار: یک شنبه 3 شهریور 1398
تعداد بازدید: 396

برندگان 1453 - شنبه 2 شهریور ماه

نام و نام خانوادگی استان نحوه شرکت

محمد عطیه زاده

خوزستان

پیامک

زهرا رحیمی جهرمی

اصفهان

سایت

همت بهداروندی

خوزستان

پیامک

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی