تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مهر 1398
تعداد بازدید: 235

برندگان 1453 - پنجشنبه 18 مهر ماه

نام و نام خانوادگی استان نحوه شرکت

آعظم مومنی فر

مشهد

سایت

رحیم مجتهدیان

مازندران

پیامک

پریسا خلیلی

تهران

سایت

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی