تاریخ انتشار: یک شنبه 6 خرداد 1397
تعداد بازدید: 2112

ترتیل کل قرآن توسط استاد امام جمعه

تلاوت ترتیل کل قرآن کریم توسط استاد عباس امام جمعه به تفکیک سوره

سوره حمد


سوره بقره


سوره ال عمران


سوره نسا


سوره مائده


سوره انعام


سوره اعراف


سوره انفال


سوره توبه


سوره یونس


سوره هود


سوره یوسف


سوره رعد


سوره ابراهیم


سوره حجر


سوره نحل


سوره اسرا


سوره کهف


سوره مریم


سوره طه


سوره انبیا


سوره حج


سوره مومنون


سوره نور


سوره فرقان


سوره شعرا


سوره نمل


سوره قصص


سوره عنکبوت


سوره روم


سوره لقمان


سوره سجده


سوره احزاب


سوره سبا


سوره فاطر


سوره یس


سوره صافات


سوره ص


سوره زمر


سوره غافر


سوره فصلت


سوره شوری


سوره زخرف


سوره دخان


سوره جاثیه


سوره احقاف


سوره محمد


سوره فتح


سوره حجرات


سوره ق


سوره ذاریات


سوره طور


سوره نجم


سوره قمر


سوره رحمن


سوره واقعه


سوره حدید


سوره مجادله


سوره حشر


سوره ممتحنه


سوره صف


سوره جمعه


سوره منافقون


سوره تغابن


سوره طلاق


سوره تحریم


سوره ملک


سوره قلم


سوره حاقه


سوره معارج


سوره نوح


سوره جن


سوره مزمل


سوره مدثر


سوره قیامه


سوره انسان


سوره مرسلات


سوره نبا


سوره نازعات


سوره عبس


سوره تکویر


سوره انفطار


سوره مطففین


سوره انشقاق


سوره بروج


سوره طارق


سوره اعلی


سوره غاشیه


سوره فجر


سوره بلد


سوره شمس


سوره لیل


ضحی


شرح


تین


علق


قدر


بینه


زلزله


عادیات


قارعه


تکاثر


عصر


همزه


فیل


قریش


ماعون


کوثر


کافرون


نصر


مسد


اخلاص


فلق


ناس


آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی