تاریخ انتشار: سه شنبه 8 خرداد 1397
تعداد بازدید: 4764

تفسیر سوره اسراء توسط استاد قرائتی

در ویدئوهای زیر تفسیر سوره مبارکه اسراء توسط حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی تقدیم می‌گردد‌.

اسراء - بخش یک (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش دو (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش سه (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش چهار (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش پنج (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش شش (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش هفت (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش هشت (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش نه (صوت)


دریافت این برنامه

اسراء - بخش ده (صوت)


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دریافت این برنامه


دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی