تاریخ انتشار: دوشنبه 15 مرداد 1397
تعداد بازدید: 6

اسامی برندگان 14 مرداد

استان                         نام و نام خانوادگی

گلستان
کلثوم پولادی
قزوین
مرضیه فصیحی رامندی ربیع
کردستان
معصومه شکرگزار
اصفهان
خدیجه بیگم حسینی
لرستان
زهرا یاراحمدی

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی