مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 25 دی

سوال امروز (سه شنبه 25 دی ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد


زمان پاسخگویی به این سوال به پایان رسیده است


پربازدیدترین ها
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 10 دی

سوال امروز (دوشنبه 10 دی ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 22 دی

سوال امروز (شنبه 22 دی ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 13 آذر

سوال امروز (سه شنبه 13 آذر ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 9 دی

سوال امروز (یکشنبه 9 دی ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 23 دی

سوال امروز (یکشنبه 23 دی ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت 1452 - 22 آذر

سوال امروز (پنجشنبه 22 آذر ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 29 آذر

سوال امروز (پنجشنبه 29 آذرماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 20 دی

سوال امروز (پنجشنبه 20 دی ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

پایان طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452

«از مشارکت میلیونی شما عزیزان در این طرح قرآنی سپاسگزاریم»

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 2 اسفند

سوال امروز (پنجشنبه 2 اسفند ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 1 اسفند

سوال امروز (چهارشنبه 1 اسفند ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 30 بهمن

سوال امروز (سه شنبه 30 بهمن ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 29 بهمن

سوال امروز (دوشنبه 29 بهمن ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 28 بهمن

سوال امروز (یکشنبه 28 بهمن ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 27 بهمن

سوال امروز (شنبه 27 بهمن ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
img18

مسابقه بشارت ۱۴۵۲ _ 26 بهمن

سوال امروز (جمعه 26 بهمن ماه) طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت ۱۴۵۲ منتشر شد.

مشاهده
بیشتر

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی