خوش بخت 11 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی ودکتر کرد افشاری و دکتر ایمانی

img18

خوش بخت 17 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر حسینی نیا و دکتر توکلی روانشناس

مشاهده
img18

خوش بخت 16 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی دکتر کرد افشار و دکتر تهرانی

مشاهده
img18

خوش بخت 15 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و دکتر کمن

مشاهده
img18

خوش بخت 14 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و دکتر دوایی روانشناس

مشاهده
img18

خوش بخت 13 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر حسینی نیا و دکتر توکلی روانشناس

مشاهده
img18

خوش بخت 12 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی دکتر کرد افشار و دکتر تهرانی

مشاهده
img18

خوش بخت 11 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی ودکتر کرد افشاری و دکتر ایمانی

مشاهده
img18

خوش بخت 9 مرداد 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر حسینی نیا و دکتر توکلی روانشناس

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی