مسابقات بین المللی قرآن کریم

سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

img18

روز چهارم سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 4 اردیبهشت(نوبت عصر)

روز چهارم سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 4 اردیبهشت(نوبت عصر)

مشاهده
img18

اختتامیه سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

اختتامیه سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

مشاهده
img18

روز چهارم سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 4 اردیبهشت(نوبت صبح)

روز چهارم سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 4 اردیبهشت(نوبت صبح)

مشاهده
img18

روز سوم سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 3 اردیبهشت(نوبت عصر)

روز سوم سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 3 اردیبهشت(نوبت عصر)

مشاهده
img18

روز سوم سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 3 اردیبهشت(نوبت صبح)

روز سوم سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 3 اردیبهشت(نوبت صبح)

مشاهده
img18

روز دوم مسابقات بین المللی قرآن کریم(نوبت عصر)

نوبت عصر

مشاهده
img18

روز دوم مسابقات بین المللی قرآن کریم(نوبت صبح)

نوبت صبح

مشاهده
img18

روز اول مسابقات بین المللی قرآن کریم(نوبت صبح)

نوبت صبح

مشاهده
بیشتر

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی