ستاره ها-حسین ابراهیمی

در این ویدئو گفتگوی محسن قره شیخلو مجری برنامه «ستاره ها» با حسین ابراهیمی حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.

img18

ستاره ها-نجمه اعلایی

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با نجمه اعلایی حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

ستاره ها-رقیه السادات موسوی

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با رقیه السادات موسوی حافظ کل قرآن کریم را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

ستاره ها-فاطمه رضاییان

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با فاطمه رضاییان حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

ستاره ها-امیر محمد نیکخواه

در این ویدئو گفتگوی محسن قره شیخلو مجری برنامه «ستاره ها» با امیر محمد نیکخواه حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

ستاره ها-فاطمه پور باقری

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با فاطمه پور باقری حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

ستاره ها-محمد جواد جاوری

در این ویدئو گفتگوی محسن قره شیخلو مجری برنامه «ستاره ها» با محمد جواد جاوری حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

ستاره ها-فاطمه عبدلوند

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با فاطمه عبدلوند حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

ستاره ها-امیر حسین اسلامی

در این ویدئو گفتگوی محسن قره شیخلو مجری برنامه «ستاره ها» با امیر حسین اسلامی حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.

مشاهده
بیشتر

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی