اخبار
آغاز فصل جدید همکاری و تعامل شورای عالی قرآن با شبکه قرآن و معارف سیما
پنج شنبه 27 تیر 1398 - 13:13:32

آغاز فصل جدید همکاری و تعامل شورای عالی قرآن با شبکه قرآن و معارف سیما

در اولین جلسه مدیر جدید شبکه قرآن و معارف سیما با شورای عالی قرآن، بر اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری در حوزه قرآن و معارف تاکید شد.
چهارشنبه 26 تیر 1398 - 11:49:11
محمد دهقان عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان به برنامه رصد شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی