یاسر شرقاوی

یاسر شرقاوی، قاری جوان و نوظهور مصری است که در حال حاضر لقب «جدیدترین قاری رادیو قرآن مصر» را گرفته و خود را بیزار از شهرت می‌داند و آرزو دارد که مردم به خاطر قرآن و تلاوت این کتاب الهی، او را دوست داشته باشند. در خانه‌ای متولد می‌شود که ساکنان آن شبانه‌روز قرآن تلاوت می‌کنند و پدر خانواده معلم و استاد قرائات است. پدر خیلی اتفاقی ناگزیر می‌شود با فرزندان کوچکش برای مدتی نه چندان کوتاه به عنوان معلم قرآن و استاد علوم اسلامی در عربستان زندگی کند. پس از مدتی «یاسر شرقاوی» به قاهره باز می‌گردد تا در مدت کوتاهی چون ستاره‌ای بدرخشد و با وجود سن کم شهرتی فراگیر یابد.

img18

تلاوت آیاتی از سوره احزاب توسط یاسر شرقاوی

در ویدئو زیر تلاوت آیات 40 و 44 سوره احزاب را توسط استاد یاسر شرقاوی مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره شمس توسط یاسر شرقاوی

در ویدئو زیر تلاوت آیات 1 تا 8 سوره مبارکه شمس توسط استاد یاسر شرقاوی را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره حجرات توسط یاسر شرقاوی

در ویدئو زیر تلاوت آیات 17 و 18 سوره حجرات و آیه 1 سوره ق را توسط استاد یاسر شرقاوی مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره انسان توسط یاسر شرقاوی

در ویدئو زیر تلاوت آیات 28 تا 31 سوره انسان توسط یاسر شرقاوی را مشاهده می کنید.

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی