عبدالباسط محمد عبدالصمد

عبدالباسط محمد عبدالصمد از قاریان بزرگ قرآن در مصر که توانایی خاص در قرائت قرآن با صوت خوش داشت. او از چهار حافظ بزرگ قرآن در مصر به شمار می‌رود. او همچنین اولین نفر در انجمن قاریان در مصر بوده‌است. وی در سراسر جهان طرفداران و مقلدان فراوانی دارد. عبدالباسط محمد عبدالصمد در سال ۱۹۲۷ در روستای «المزاعزه» یکی از توابع شهر ارمنت در استان قنا در جنوب مصر به دنیا آمد. نسب خانوادگی وی از کردهای مهاجری می‌باشد که به هنگام لشکرکشیهای صلاح الدین ایوبی به همراه وی به تعداد کثیری از ترکیه به مصر مهاجرت کردند. پدرش عبدالصمد یکی از مدرّسین حفظ و تجوید قرآن کریم بود.  عبدالباسط عبد الصمد در روز ۳۰ نوامبر ۱۹۸۸ (۹ آذر ۱۳۶۷) بر اثر سرطان حنجره و بیماری دیابت و التهاب کبد از دنیا رفت.

img18

تلاوت آیات 6 تا 8 سوره انشقاق توسط استاد عبدالباسط

در این ویدئو تلاوت آیات 6 تا 8 سوره مبارکه انشقاق توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 5 سوره انشقاق توسط استاد عبدالباسط

در این ویدئو تلاوت آیات 1 تا 5 سوره مبارکه انشقاق توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 33 تا 36 سوره مطففین توسط استاد عبدالباسط

در این ویدئو تلاوت آیات 33 تا 36 سوره مبارکه مطففین توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 30 تا 32 سوره مطففین توسط استاد عبدالباسط

در این ویدئو تلاوت آیات 30 تا 32 سوره مبارکه مطففین توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 27 تا 29 سوره مطففین توسط استاد عبدالباسط

در این ویدئو تلاوت آیات 27 تا 29 سوره مبارکه مطففین توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 تا 26 سوره مطففین توسط استاد عبدالباسط

در این ویدئو تلاوت آیات 23 تا 26 سوره مبارکه مطففین توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 18 تا 22 سوره مطففین توسط استاد عبدالباسط

در این ویدئو تلاوت آیات 18 تا 22 سوره مبارکه مطففین توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 14 تا 17 سوره مطففین توسط استاد عبدالباسط

در این ویدئو تلاوت آیات 14 تا 17 سوره مبارکه مطففین توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی