کریم منصوری

کریم منصوری

img18

تلاوت آیات 128 الی 135 از سوره طه

تلاوت آیات 128 الی 135 از سوره طه توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 160 الی 165 از سوره انعام و فاتحه 1 الی 7

تلاوت آیات 160 الی 165 از سوره انعام و فاتحه 1 الی 7 توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 الی 48 از سوره احزاب

تلاوت آیات 38 الی 48 از سوره احزاب توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 58 الی 77 از سوره فرقان

تلاوت آیات 58 الی 77 از سوره فرقان توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 36 الی 43 از سوره قصص

تلاوت آیات 36 الی 43 از سوره قصص توسط عبدالوحید جعفرزاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 92 الی 98 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 92 الی 98 از سوره آل عمران توسط احداصل محمدی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 176 الی 196 از سوره شعراء

تلاوت آیات 176 الی 196 از سوره شعراء توسط حسین نیک سرشت

مشاهده
img18

تلاوت آیات 36 الی 50 از سوره مومنون

تلاوت آیات 36 الی 50 از سوره مومنون توسط عبدالوحید جعفرزاده

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد