محمد احمد شبیب

استاد محمد احمد شبیب که از جمله قاریان صاحب سبک قرائت قرآن بود که در سال ۱۳۱۱ ه.ش در خانواده ای مذهبی در روستای دنریط از توابع دقهلیه کشور مصر دیده به جهان گشود

img18

تلاوت سوره نمل ایات 13 الی 19

تلاوت سوره نمل ایات 13 الی 19 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

تلاوت سوره یوسف ایات 1 الی 12

تلاوت سوره یوسف ایات 1 الی 12 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

تلاوت سوره قیامت ایات 1 الی 14

تلاوت سوره قیامت ایات 1 الی 14 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

تلاوت سوره طه ایات 1 الی 47

تلاوت سوره طه ایات 1 الی 47 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

تلاوت سوره ال عمران ایات 189الی 196

تلاوت سوره ال عمران ایات 189الی 196 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

تلاوت سوره نمل ایات 15 الی 31

تلاوت سوره نمل ایات 15 الی 31 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی