شحات محمد انور

استاد شحّات محمد اَنور قارى مسجد امام رفاهى در روز 1 ژوئيه 1950ميلادى در روستاى كفر الوزير كه مركزى دور افتاده در استان قهليه است در يك خانواده كم جمعيّت متولد شد بيش از 3 ماه از ولادت او نگذشته بود كه پدرش وفات يافت و كودك خردسال نتوانست طعم پدرداشتن را بچشد، پدرى كه او را در سن كودكى ترك كرده و در حالي كه طفل خردسال و يتيمى بود با امواج زندگى و گردش روزگار با همه شيريني ها و تلخى هايش مواجه ساخت

img18

تلاوت آیات 87 تا 93 سوره نمل توسط استاد شحات محمدانور

مشاهده
img18

تلاوت آیه 18 سوره حجرات توسط استاد شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 7 سوره حج

تلاوت آیات 1 الی 7 سوره حج توسط شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 133 الی 152 سوره آل عمران

تلاوت آیات 133 الی 152 سوره آل عمران توسط شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 11 از سوره نساء

تلاوت آیات 1 الی 11 از سوره نساء توسط شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های فتح و بلد

تلاوت آیاتی از سوره های فتح و بلد توسط شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 7 الی 17 از سوره غافر

تلاوت آیات 7 الی 17 از سوره غافر توط شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های فتح و نازعات

تلاوت آیاتی از سوره های فتح و نازعات توسط شحات محمد انور

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی