سید مرتضی سادات فاطمی

img18

تلاوت آیات 169 الی 175 سوره آل عمران

تلاوت آیات 169 الی 175 سوره آل عمران توسط مرتضی سادات فاطمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 الی 48 سوره احزاب

تلاوت آیات 38 الی 48 سوره احزاب توسط مرتضی سادات فاطمی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد