گستره موضوعات شبکه قرآن منحصر به قشر خاصی نیست

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با تأکید بر اینکه گستره موضوعات شبکه قرآن منحصر به اهالی قرآن نیست، گفت: تغییر مدیریت نباید روی اهداف کلان یک شبکه، که جزئی از یک سازمان کلان رسانه‌ای است، تأثیر زیادی بگذارد.
دوشنبه 19 اسفند 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی