روزی بهتر - 23 تیر

برنامه روزی بهتر امروز یکشنبه 23 تیرماه 98 با حضور خانم دکتر خزعلی و موضوع نقش زن در تحکیم خانواده با اجرای مونا انصاری فر به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 23 تیر 1398 ادامه...

روزی بهتر 1 مرداد 98 به روایت تصویر

مجله صبحگاهی «روزی بهتر» با محوریت خانواده امروز (سه شنبه 1 مرداد 98) با حضور خانم دکتر کاظمی و اجرای مونا انصاری فر به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
سه شنبه 1 مرداد 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی