اثر «فرات تشنه»

در ویدئو زیر کاری جدید از گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما تحت عنوان «فرات تشنه» با اجرای گروه همخوانی الغدیر تقدیم می گردد.
چهارشنبه 2 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی