قرار قرآنیان

وعده دیدار راه پیمایی یوم الله 22 بهمن از ساعت 9 صبح، تقاطع خیابان آزادی و خیابان شهید نواب، پایگاه شبکه قرآن و معارف سیما
یک شنبه 21 بهمن 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی