استعدادهای قرآنی را در مسابقه تلویزیونی اسرا کشف می کنیم

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله این شبکه گفت: مسابقه تلویزیونی اسرا به عنوان بزرگترین مسابقه استعدادیابی قرآنی است که تاکنون مورد استقبال جوانان و نوجوانان قرار گرفته است.
پنج شنبه 29 اسفند 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی