پیام آوران حی - حضرت عیسی

در ویدئوهای زیر تلاوت آیات قرآن کریم با صدای قاریان برجسته مصری و ایرانی با موضوع حضرت عیسی همراه با تصاویری از فیلم سینمایی حضرت عیسی تقدیم می گردد.
پیام آوران وحیبرنامه ها دوشنبه 1 بهمن 1397 ادامه...

پیام آوران حی - حضرت ابراهیم

در ویدئوهای زیر تلاوت آیات قرآن کریم با صدای قاریان برجسته مصری و ایرانی با موضوع حضرت ابراهیم همراه با تصاویری از فیلم سینمایی ابراهیم خلیل الله تقدیم می گردد.
پیام آوران وحیبرنامه ها دوشنبه 17 دی 1397 ادامه...

پیام آوران حی - حضرت مریم مقدس

در ویدئوهای زیر تلاوت آیات قرآن کریم با صدای قاریان برجسته مصری و ایرانی با موضوع حضرت مریم همراه با تصاویری از فیلم سینمایی مریم مقدس تقدیم می گردد.
پیام آوران وحی دوشنبه 17 دی 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000