عهد قرآنی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

پایگاه های شبکه قرآن و معارف سیما در راه پیمایی ۲۲ بهمن با برنامه «عهد قرآنی» با عنوان «با قرآن با انقلاب» در ۱۴ پایگاه این شبکه در مسیر راهپیمایی تهران، میزبان راهپیمایی کنندگان هستند.
اخبارآرشیو اخبار سه شنبه 22 بهمن 1398 ادامه...