ترتیل خوانی جزء قرآن کریم

هر روز ساعت 11 بصورت زنده از حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)
ترتیل خوانی جزء قرآن کریمبرنامه هامسابقات و جلسات قرآنی شنبه 29 اردیبهشت 1397 ادامه...