طرح قرآنی بشارت 1452 - چهارشنبه 13 تیر ماه

لطفا فیلم مسابقه را مشاهده کنید و برای شرکت در مسابقه تا ساعت ۲۴ همین روز ( 13 تیر) جواب مسابقه را به سامانه ۳۰۰۰۰۱۴۵۲ پیامک نمایید.
مسابقه برنامه بشارتچند رسانه ای برنامه بشارت چهارشنبه 13 تیر 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی