تاریخ انتشار: یک شنبه 24 آذر 1398
تعداد بازدید: 551

برندگان 1453 - شنبه 23 آذر ماه

نام و نام خانوادگی استان نحوه شرکت

حسن فتح آبادی

مشهد

پیامک

معصومه خاوری

مشهد

پیامک

محمد مهدی خادم پور

قم

پیامک

دسته بندی :
برچسب :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی