تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 دی 1398
تعداد بازدید: 480

برندگان 1453 - سه شنبه 17 دی ماه

نام و نام خانوادگی استان نحوه شرکت

مرتضی ناضریان جزی

اصفهان

پیامک

زهرا باقری

زنجان

پیامک

مهدی نصر

اصفهان

پیامک

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی