تاریخ انتشار: یک شنبه 2 مرداد 1401
تعداد بازدید: 183

آرشیو شبکه قرآن، منتخب ویژه یازدهمین دوره انتخاب آرشیو برتر صدا و سیما

آرشیو شبکه قرآن و معارف سیما در یازدهمین دوره انتخاب آرشیو و میراث بان برتر صدا و سیما حائز رتبه برتر و تندیس طلایی شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما به نقل از اداره کل آرشیو سازمان، یازدهمین دوره انتخاب آرشیو برتر و میراث بان برتر با هدف تحـول در اجرا و روش برگزار شــد وآرشیو شبکه قرآن و معارف سیما حائز رتبه برتر و تندیس طلایی شد.

 آیین انتخاب آرشــیوهای برتر در سطح اداره کل آرشیو صداوسیما با حضور حسین مهدیان، مدیرکل آرشیو سازمان و مدیران اداره کل آرشیو در تهران و مراکز استانها به صورت متمرکز و همزمان در سطح کشــور به صورت مجازی در ساختمان آرشیو برگزار شد.  در ابتدا مهدیان، مدیرکل آرشیو سازمان درباره تحـول در ارزیابی و انتخاب آرشــیوهای برتر نکاتی را بیان کرد. وی با تأکید بر اهمیت مقوله کارگروهی در رســانه های بزرگ به غنای آنتن توســط آرشیو اشــاره کرد و گفت: نقشی که آرشیو در کمک به تأمین برنامه ایجاد می کند نقش مهمی است. وی درخصوص خدمات دهی مجموعه آرشــیو به کاربرانش، نقش مشتری مداری آرشیو را مهم و غیر قابل انکار توصیف کرد. در این زمینه، داورانی متشــکل از نمایندگان آرشیوهای تهران و مراکز، فرایند دشوار شناسایی و انتخاب آرشیو و میراث بان برتر را از بین 60 نقطه آرشــیوی، در بررسی ها و جلسات متمادی به سرانجام رســاندند. این فرایند با تعیین شــاخص ّ های کمی و کیفی منعکس در برگه هــای خوداظهاری، برگه رضایتمندی مدیران ارشــد و برگه نظرسنجی از برنامه سازان درباره آرشیو، در بازه زمانی دو ساله (1399 تا 1400 ) ّ آغاز شد. برای تکمیل فرایند ارزیابی، آمار کاملی از کمیت و کیفیت دیتا و متادیتای آرشیوها در سامانه میراث جام جم استخراج شد؛ سپس کیفیت تعامل آرشیوها با حوزه های ستادی، درون و برون واحدی، نیز به عنوان دیگر شــاخص مهم لحاظ شد.
   در تهران، آرشیو شبکه قرآن و معارف سیما (سطح1 )حائز دریافت تندیس طلایی شد.

دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها