خوش بخت 21 دی 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و دکتر ایمانی

img18

خوش بخت 6 بهمن 99

با حضور خانم دکتر عبدالباقی و دکتر نجات بخش و دکتر روانشناس صفارهرندی

مشاهده
img18

خوش بخت 5 بهمن 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و دکتر کمن

مشاهده
img18

خوش بخت 4 بهمن 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و دکتر ایمانی

مشاهده
img18

خوش بخت 1 بهمن 99

با حضور دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و حجت السلام و المسلمین دکتر مهکام

مشاهده
img18

خوش بخت 30 دی 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و دکتر دوایی روانشناس

مشاهده
img18

خوش بخت 29 دی 99

با حضور خانم دکتر عبدالباقی و دکتر نجات بخش و دکتر روانشناس صفارهرندی

مشاهده
img18

خوش بخت 28 دی 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و دکتر کمن

مشاهده
img18

خوش بخت 27 دی 99

با حضور خانم دکتر حاج عبدالباقی و دکتر کرد افشاری و دکتر ایمانی

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی