حاج محمد رضا طاهری

حاج محمدرضا طاهری فرزند حاج محمدتقی طاهری از مداحان مهروف تهران است. مداحی را از کودکی و در کنار پدرش با حضور در جلسات و مراسم های مذهبی فراگرفت. خانواده طاهری از خانواده های مذهبی و سنتی تهران بود. پدر بزرگ و دایی محمدرضا از مدیحه سرایان خاندان پیامبر بودن پس در این خانواده همه فرزندان از کودکی با اهل بیت آشنا شدند و اکنون هم دو برادر دیگر محمدرضا یعنی مرتضی و محسن مداح هستند. به گفته خود حاج محمدرضا او برای اولین بار در هیئت ” حسین جان ” محله نازی آباد تهران نوحه خوانی کرده است. این هیئت متعلق به حاج ناصر ارضی برادر حاج منصور ارضی است. بعد از چندی محمدرضا طاهری ۱۳ ساله از طریق همین هیئت به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزان شد. پس قسمت شد که محمدرضا نوحه خوانی های خود را در جبهه ها و در منطقه دوکوهه اجرا کند. پس از فعالیت های محمدرضا طاهری در جبهه ها و نوحه خوانی ، وی به شهرت رسید و برای مداحی به پادگان ابوذر در گیلانغرب اعزام شد.

بیشتر
2023-12-01 07:46:54