img18

مناجات

مشاهده
img18

امام زمان (عج)

مشاهده
img18

گروه ذکر

اعضای گروه بین المللی ذکر در سال 1375 گرد هم آمده و فعالیت کاری خود را آغاز نمودند. این گروه با بهره گیری از تجربیات اساتید و صاحبنظران ساخت آثار بدیع و جدید مذهبی را در دستورکار خود قرار داد.

مشاهده
بیشتر
2023-12-09 11:35:02