یاسر شرقاوی

یاسر شرقاوی، قاری جوان و نوظهور مصری است که در حال حاضر لقب «جدیدترین قاری رادیو قرآن مصر» را گرفته و خود را بیزار از شهرت می‌داند و آرزو دارد که مردم به خاطر قرآن و تلاوت این کتاب الهی، او را دوست داشته باشند. در خانه‌ای متولد می‌شود که ساکنان آن شبانه‌روز قرآن تلاوت می‌کنند و پدر خانواده معلم و استاد قرائات است. پدر خیلی اتفاقی ناگزیر می‌شود با فرزندان کوچکش برای مدتی نه چندان کوتاه به عنوان معلم قرآن و استاد علوم اسلامی در عربستان زندگی کند. پس از مدتی «یاسر شرقاوی» به قاهره باز می‌گردد تا در مدت کوتاهی چون ستاره‌ای بدرخشد و با وجود سن کم شهرتی فراگیر یابد.

img18

یاسر شرقاوی - سوره مبارکه قیامه

2 فروردین 1400

مشاهده
img18

یاسر شرقاوی - سوره مبارکه انسان

8 اسفند 99

مشاهده
img18

یاسر شرقاوی - سوره مبارکه نسا

17 بهمن 99

مشاهده
img18

یاسر شرقاوی - سوره مبارکه ذاریات

3 دی 99

مشاهده
img18

یاسر شرقاوی - سوره مبارکه فاطر

26 آذر 99

مشاهده
img18

یاسر شرقاوی - سوره مبارکه کهف

20 آبان 99

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره احزاب توسط یاسر شرقاوی

در ویدئو زیر تلاوت آیات 40 و 44 سوره احزاب را توسط استاد یاسر شرقاوی مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره شمس توسط یاسر شرقاوی

در ویدئو زیر تلاوت آیات 1 تا 8 سوره مبارکه شمس توسط استاد یاسر شرقاوی را مشاهده می کنید.

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی