مسابقه سراسری آنلاین حفظ و مفاهیم طرح ملی قرآنی 1455

قسمت ها

img18

1455 جمعه 12 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

1455 پنجشنبه 11 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

1455 چهارشنبه 10 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

1455 سه شنبه 9 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

1455 دوشنبه 8 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

1455 یکشنبه 7 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

1455 شنبه 6 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

1455 جمعه 5 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
بیشتر

استان ها

img18

ارتباط با مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 12 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

ارتباط با مرکز استان فارس 12 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

ارتباط با مرکز استان یزد 11 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

ارتباط با مرکز استان مهاباد 11 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

ارتباط با مرکز استان خراسان جنوبی 10 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

ارتباط با مرکز استان همدان 10 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

ارتباط با مرکز استان خراسان رضوی 9 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

ارتباط با مرکز استان کردستان 9 شهریور 1400

طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
بیشتر
طرح درس
بیشتر

تصاویر

img18

برنامه طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

برنامه طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

برنامه طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
img18

طرح ملی قرآنی 1455

"قرآن ، امید و زندگی" در طرح ملی قرآنی 1455

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000