حسینیه نوگلان فاطمی

با شعار نسل به نسل در پناه امام حسین علیه السلام و با ترویج برگزاری روضه های خانگی با کمترین امکانات
سه شنبه 21 دی 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000