رصد - 19 آبان ماه

مجله اطلاع رسانی رصد روز شنبه 19 آبان با اجرای مهدی صفری و گفتگو با احمد لیایی دبیر طرح قرآنی بشارت 1452 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 20 آبان 1397 ادامه...
2023-12-01 05:52:32