قدردانی از شبکه قرآن سیما به جهت پوشش مسابقات سراسری قرآن کریم

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با ارسال نامه مراتب تشکر و قدردانی به جهت پوشش رسانه ای مطلوب چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم توسط شبکه قرآن و معارف سیما را اعلام کرد.
دوشنبه 29 دی 1399 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000