ویژه نامه وفات حضرت خدیجه (س)

حضـرت خدیجه (س ) به عنوان اولین بانوی مسلمان در ترویج فرهنگ اسلامی و الگوی یک زن مـسلمان نـقش والای خود را ایفا کرده اســت و بانوان بســیاری از تربیت عملی وی درس ها آموخته اند.
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی