بررسی سیره زندگی آیت الله سید محمد حسین طباطبایی قمی

استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم گفت: آیت‌الله قمی پس از آنکه تصمیم می‌گیرد در اعتراض به قانون کشف حجاب به تهران آمده و به دیدار رضاخان برود، در آخرین جلسه‌ درس خود می‌گوید: به عقیده‌ من اگر پیشرفت این جلوگیری از خلاف مذهب، منوط به کشته‌شدن ده هزار نفر که رأس آنها حاج‌آقا حسین قمی است باشد، ارزش دارد؛ اسلام امروز فدایی می‌خواهد
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی